Logo Wonderwijs
 
Opleidingsaanbod Onze centra    
Opleidingsaanbod   Onze centra        
 

Op 20 oktober jongstleden werd ons door het  Kabinet van mevr. Hilde Crevits, Vice Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, meegedeeld dat de werking van consortia volwassenenonderwijs vanaf 1 januari 2015 zal worden afgebouwd. Dit betekent dat de werking, met uitzondering voor de coördinatie onderwijs aan gedetineerden,  van de consortia volwassenenonderwijs op 1 januari 2015 zal verdwijnen.

Deze website zal niet meer online zijn vanaf 1 juli 2015. Met vragen kan je terecht bij onze partners:

 

Op zoek naar een opleiding?

Er zijn in de regio Gent Meetjesland Leieland 11 centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en het centrum voor basiseducatie (CBE). Het opleidingsaanbod voor volwassenen is bijzonder sterk uitgebouwd in de regio. Zo is er vast ook een lesplaats bij jou in de buurt.

 

Vragen over diplomagerichte opleidingen in het volwassenenonderwijs (tweedekansonderwijs)?

Volwassenen die geen diploma secundair onderwijs behaald hebben of die een beroepsopleiding gevolgd hebben zonder zevende jaar kunnen via het volwassenenonderwijs alsnog het diploma secundair onderwijs behalen.
CVO VSPW, CVO leerdorp, CVO Kisp, PCVO Het Perspecief en CVO Panta Rhei de Avondschool richten verschillende diplomagerichte beroepsspecifieke opleidingenstrajecten aan. Deze opleidingen vormen in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV), georganiseerd door CVO VSPW, CVO Leerdorp en CVO Kisp, volwassenen (18 +) een tweede kans om het diploma secundair onderwijs te behalen. Op basis van dit diploma secundair onderwijs kunnen cursisten o.a. gekwalificeerd uitstromen naar de arbeidsmarkt of verder studeren in het hoger onderwijs.

 

Nood aan coaching bij jouw keuze?

Voor een professioneel antwoord op opleidingsvragen met betrekking tot volwasseneneducatie verwijzen we jou graag door naarde Stap, het open onderwijshuis in Oost-Vlaanderen.
Je kan de leerloopbaancoaches van de Stap bereiken via volgende coördinaten

De Stap Gent
Klein Raamhof 8 (in de School van Toen)
9000 Gent
T 09 233 75 15
info@destapgent.be
www.destapgent.be

De Stap is open op maandag, dinsdag en woensdag van 12u00 tot 17u00.
Je kan langskomen voor een persoonlijk gesprek. Een afspraak maken hoeft niet.
Jongvolwassenen (18-25j) die alsnog een diploma secundair onderwijs of andere kwalificatie willen behalen kunnen voor intensieve coaching terecht in Word Wijs.

 

OKOT

VDAB heeft onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) opgestart . Dit zijn specifieke trajecten die werkzoekenden kunnen volgen om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt. De VDAB werkt hierbij samen met opleidingsverstrekkers uit het secundair, volwassenen- en hoger onderwijs. OKOT is een specifiek traject van leren en werken en je kan een diploma secundair of hoger onderwijs behalen. Zoek op http://www.vdab.be/opleidingen onder trefwoord OKOT en je vindt er de huidige trajecten terug.

 

Onderwijs aan gedetineerden

Voor de opdracht tot coördinatie en ondersteuning van de centra in het kader van het onderwijs aan gedetineerden, voorziet de Vlaamse Regering een tijdelijke subsidie en opdracht voor de consortia in 2015. De Vlaamse Regering zal in de toekomst deze opdracht toevertrouwen aan een andere organisatie of organisaties.

Voor meer informatie kan je terecht bij Koenraad Polfliet: koenraad.polfliet@wvg.vlaanderen.be

 

Correspondentie:

Vanaf 1/1/2015 kan er enkel nog correspondentie ontvangen worden op het adres van onze maatschappelijke zetel:

Wonderwijs, volwassenenonderwijs 11 vzw

Botermarkt 1

9000 Gent

Het adres op PAC het zuid is dan niet langer in gebruik.

Voor digitale correspondentie kan je volgend adres gebruiken: consortiumwonderwijs@gmail.com