Logo Wonderwijs
 
Opleidingsaanbod Onze centra    
Opleidingsaanbod   Onze centra        
 

Op 20 oktober jongstleden werd ons door het  Kabinet van mevr. Hilde Crevits, Vice Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, meegedeeld dat de werking van consortia volwassenenonderwijs vanaf 1 januari 2015 zal worden afgebouwd. Dit betekent dat de werking, met uitzondering voor de coördinatie onderwijs aan gedetineerden,  van de consortia volwassenenonderwijs op 1 januari 2015 zal verdwijnen.

Deze website zal niet meer online zijn vanaf 1 juli 2015. Met vragen kan je terecht bij onze partners:

 

Op zoek naar een opleiding?

Er zijn in de regio Gent Meetjesland Leieland 11 centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en het centrum voor basiseducatie (CBE). Het opleidingsaanbod voor volwassenen is bijzonder sterk uitgebouwd in de regio. Zo is er vast ook een lesplaats bij jou in de buurt.

 

Nood aan begeleiding bij jouw keuze?

Voor een professioneel antwoord op algemene vragen met betrekking tot volwassenenonderwijs, verwijzen we jou graag door naar de Stap, StudieAdviesPunt Gent.

Je kan de informatiebemiddelaars van de Stap bereiken via volgende coördinaten:

De Stap Gent

Klein Raamhof 8 (in de school van toen)

9000 Gent

T 09 233 75 15

info@destapgent.be

www.destapgent.be

 

De Stap is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 12u00 tot 17u00.

Je hoeft voorafgaand geen afspraak te maken.

 

Vragen over tweedekansonderwijs?

Volwassenen die geen diploma secundair onderwijs behaald hebben of die een beroepsopleiding gevolgd hebben zonder zevende jaar kunnen via tweedekansonderwijs alsnog het diploma secundair onderwijs behalen.

Binnen het consortium richten CVO VSPW en CVO leerdorp en CVO Kisp verschillende beroepsspecifieke opleidingen aan die in combinatie met de opleiding algemene vorming TSO3 volwassenen een tweede kans bieden om het diploma secundair onderwijs te behalen. Op basis van dit diploma secundair onderwijs kunnen cursisten o.a. doorstromen naar het hoger en/of het universitair onderwijs.

 

OKOT

De centra voor volwassenenonderwijs, VDAB en Syntra slaan de handen in elkaar om ongekwalificeerde schoolverlaters, (langdurig) werkzoekenden en werknemers die hun beroepsloopbaan een andere wending willen of moeten geven, echte perspectieven op duurzame tewerkstelling te bieden. Hiertoe zijn onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (=OKOT) ontwikkeld.

Meer weten over OKOT?

Info op de website van VDAB

Overzicht van de verschillende opleidingstrajecten.

 

Onderwijs aan gedetineerden

Voor de opdracht tot coördinatie en ondersteuning van de centra in het kader van het onderwijs aan gedetineerden, voorziet de Vlaamse Regering een tijdelijke subsidie en opdracht voor de consortia in 2015. De Vlaamse Regering zal in de toekomst deze opdracht toevertrouwen aan een andere organisatie of organisaties.

Voor meer informatie kan je terecht bij Koenraad Polfliet: koenraad.polfliet@wvg.vlaanderen.be

 

Correspondentie:

Vanaf 1/1/2015 kan er enkel nog correspondentie ontvangen worden op het adres van onze maatschappelijke zetel:

Wonderwijs, volwassenenonderwijs 11 vzw

Botermarkt 1

9000 Gent

Het adres op PAC het zuid is dan niet langer in gebruik.

Voor digitale correspondentie kan je volgend adres gebruiken: consortiumwonderwijs@gmail.com